آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Real time کيفي
نام های مشابه
-
نوع نمونه
خون EDTA
حجم نمونه
10ml
کمترین حجم نمونه
5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
24 ساعت
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
5 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
5 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
تشخيص جهش نقطه اي V617F/G1849T ژنJAK2 در بيماران مشکوک به تکثير بيش از حد سلول هاي ميلوئيدي (Myeloproliferative disorders)

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.