آزمایشات

نام روش اندازه گیری
PPLO brouth
نام های مشابه
-
نوع نمونه
مايعات بدن
حجم نمونه
-
کمترین حجم نمونه
-
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
6 ساعت
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
1 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
1 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
از آنتي بيوتيک استفاده نشود.
اطلاعات بالینی
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.