آزمایشات

نام روش اندازه گیری
photometeric
نام های مشابه
1،4-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم
نوع نمونه
سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه ، ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) یا ادرار 24 ساعته
حجم نمونه
ادرار 20 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.6 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار 10 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.3 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، ادرار 7روز و سایر نمونه‌ها یک ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
در مورد جمع آوری نمونه ادرار، مراجعه شود به راهنمای ادرار 24 ساعته - از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
در مورد نمونه ادرار : قبل از جمع آوری ادرار 24 ساعته،ناشتائی از ساعت 10 شب تا 6 صبح توصیه می‌شود.
اطلاعات بالینی
سنجش میزان سرمی آمیلاز بعنوان یک روش تشخیصی حساس و مفید در بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد است که با درد شکم مراجعه نموده اند. اما آمیلاز ادرار در پانکراتیت حاد بطور زودرس بالا میرود.سنجش سطح سرمی لیپاز حساسیت و اختصاصیت بهتری نسبت به آمیلاز دارد و معمولاً همراه با آن درخواست می‌گردد. بهرحال برای ارزیابی دردهای شکمی سنجش هر دوی آنها توصیه می‌گردد. در حدود 80% افراد مبتلا به پانکراتیت حاد در طی 24 ساعت اول افزایش آمیلاز سرم داشته اند. در موارد مسمومیت با سموم ارگانوفسفات نیز اندازه گیری لیپاز و آمیلاز توصیه می‌گردد. علل افزایش آنزیم های پانکراسی عبارتند از پانکراتیت حاد، پانکراتیت مزمن،پسودوکسیت پانکراس،آسیت پانکراسی،آبسه پانکراس،نئوپلاسمهای پانکراسی یا مجاور آن ، ضربه به پانکراس و سنگهای موجود در مجرای مشترک. مقادیر پایین آمیلاز سرم ممکن است در مبتلایان به پانکراتیت مزمن،نارسایی احتقانی قلب(CHF)، ماه دوم و سوم حاملگی، کانسر دستگاه گوارش ، شکستگی استخوان و پلورزی دیده شود.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز