آزمایشات

نام روش اندازه گیری
فتومتريک
نام های مشابه
GTT ، OGTT
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
5 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
5 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي
اطلاعات بالینی
از OGTT عمدتا براي تشخيص ديابت شيرين حاملگي استفاده مي شود. براي تشخيص ديابت شيرين نوع 1 و 2 استفاده مي شود ولي خيلي مطلوب نيست. همچنين در ارزيابي و توجيه موارد بدون علت هيپرتري گليسريدمي و... به کار مي رود.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.