آزمایشات

نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
-
نوع نمونه
ادرار 24 ساعته و رندوم
حجم نمونه
6ml
کمترین حجم نمونه
3ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
دارو تا قبل از 72 ساعت مصرف نشود.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
اندازه گيري داروي Epinephrine
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.