آزمایشات

نام روش اندازه گیری
کمي لو مينسانس
نام های مشابه
RPA
نوع نمونه
پلاسما EDTA
حجم نمونه
2
کمترین حجم نمونه
1
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
-
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي توصيه مي شود، توجه به استفاده از دارو هاي فشار خون قبل از آزمايش
اطلاعات بالینی
ترشح رنين در وضعيت upright، دريافت کم سديم و درمان با ديورتيک تحريک مي شود . جهت ارزيابي سيستم رنين.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز