آزمایشات

نام روش اندازه گیری
PCR
نام های مشابه
کومادين، پان وارفين
نوع نمونه
خون کامل EDTA
حجم نمونه
10ml
کمترین حجم نمونه
5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
2 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
2 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه ، پر کردن پنل شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
وارفارين يک ضد انعقاد خوراکي است که براي پيش گيري و درمان ترومبوز وريدي ، آمبولي ريوي و اختلالات ترمبوآمبوليک استفاده مي شود . از اين دارو همچنين در فيبريلاسيون دهليزي همراه با خطر آمبولي نيز استفاده مي شود . در مونيتورينگ درماني و ارزيابي سميت در موارد انتخابي کاربرد دارد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1 ماه