آزمایشات

نام روش اندازه گیری
الايزا
نام های مشابه
تارديژال ، ديژيتاليس ، لانوتوکسين
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
0.6ml
کمترین حجم نمونه
0.3ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
1 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
1 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود .
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
داروهاي neomycin ، spironol ، actone قبل از نمونه گيري مصرف نشوند.
اطلاعات بالینی
ديگوکسين يک گليکوزيد قلبي است که در کنترل فيبريلاسيون دهليزي همراه با پاسخ سريع بطني و در درمان نارسايي قلبي مورد استفاده قرار مي گيرد. بطور کلي علائم نارسايي قلبي و تحمل فعاليت را بهبود مي بخشد. و براي مونيتورينگ درماني و تعيين مسوميت است.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.