آزمایشات

نام روش اندازه گیری
PCR
نام های مشابه
Enterovirus PCR
نوع نمونه
CSF، خون EDTA، نمونه هاي تنفسي، نمونه هاي سواب، مايعات بدن، ادرار
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
1 روز
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
3 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
3 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
عفونت هاي انتروويروس از شايع ترين بيماري هاي ويروسي در انسان هاست که شامل عفونت تنفسي فوقاني، مننژيت آسپتيک ميوکارديت، التهاب ملتحمه مي باشد. تعيين هويت انتروويروس هاي همراه با مننژيت،ميوکارديت و ساير بيماري هاي مرتبط به انتروويروس.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.