آزمایشات

نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس
نام های مشابه
RPA
نوع نمونه
پلاسما EDTA
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
-
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي توصيه مي شود، توجه به استفاده از داروي فشار خون قبل نمونه گيري
اطلاعات بالینی
ترشح رنين در وضعيت upright، دريافت کم سديم و درمان با ديورتيک تحريک مي شود . جهت ارزيابي سيستم رنين.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز