آزمایشات

نام روش اندازه گیری
TLC
نام های مشابه
Zetran ، Vivol ، Vartan
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه ، پر کردن فرم شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
ديازپام بنزوديازپيني است که براي درمان اضطراب حملات پانيک و اسپاسم عضلات مورد استفاده قرار مي گيرد واز اين دارو اغلب براي کنترل حملات تشنج در حالات اورژانس و درمان علامتي محروميت الکل استفاده مي شود. ديازپام به طور شايع مورد استفاده قرار مي گيرد و براي مونيتورينگ درماني و تعيين مسموميت است.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.