آزمایشات

نام روش اندازه گیری
IFA
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم ، مايعات بدن
حجم نمونه
0.6ml
کمترین حجم نمونه
0.3ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
5 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
5 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز