آزمایشات

نام روش اندازه گیری
کليا
نام های مشابه
DHEA - S ، DHEA
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
DHEA و متابوليت کونژگه سولفاته آن در کورتکس فوق کليه و تحت نظارت آدرنوکورتيکوتروپين (ACTH) ساخته و ترشح مي شود. در زنان سالم قشر آدرنال تنها محل ساخته شدن اين دو هورمون است. در مردان محل ساخته شدن در قشر آدرنال است ولي علاوه بر آن 10 تا 25 درصد از DHEA و حدود 5 درصد از DHEA-S از بيضه ها منشاء مي گيرد. کاربرد آن در پرکاري آدرنال، نارسايي، virilization in girls.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.