آزمایشات

نام روش اندازه گیری
روش Mayer
نام های مشابه
-
نوع نمونه
مدفوع
حجم نمونه
2
کمترین حجم نمونه
1
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
1 ساعت
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
1 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
1 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
اسنتفاده نکردن از گوشت قرمز، شلغم، تربچه ، انواع کلم، هويج و انواع ميوه ها
اطلاعات بالینی
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نيست.