آزمایشات

نام روش اندازه گیری
الايزا
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه
حجم نمونه
0.6ml
کمترین حجم نمونه
0.3ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
5 ساعت
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
5 ساعت
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي، بيمار در معرض راديواکتيو قبل از نمونه گيري قرار نگرفته باشد.
اطلاعات بالینی
توسط سلول هاي نورواندوکرين G که در آنتروم معده و گاهي ساير مناطق دستگاه گوارش قرار دارند ترشح مي شود.و کاربرد آن ترکيبي از گاستين ناشتاي بالاو بالابودن اسيدته ناشتاي معده کليد تشخيص ZES است. بيماراني که مقادير آنها به اين معيار ها نمي رسد کانديد هستند.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.