آزمایشات

نام روش اندازه گیری
HPLC، TLC
نام های مشابه
غربالگري متابوليک براي آمينواسيدها در ادرار
نوع نمونه
CSF ، پلاسماي EDTA ، ادرار رندوم
حجم نمونه
ادرار رندوم : 10ml / باقي : 2ml
کمترین حجم نمونه
ادرار رندوم : 5ml / باقي : 1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
1 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
1 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي بيمار ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
نمونه پلاسما سريع جداسازي بشود
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي، ادرار بايد تازه باشد.
اطلاعات بالینی
غربالگري اسيد آمينه ادرار ممکن است شامل آلانين، آژينين، سيترولين، گلوتامين و ... مي باشد. کاربرد آن در غربالگري اسيد هاي آمنيه ادراري در موارد بررسي نقصان رشد کودکان ، اسيدوز، هيپوکالمي، هيپوفسفاتي و اختلال در متابوليسم ويتامين D انجام مي گردد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.