آزمایشات

نام روش اندازه گیری
شيميايي
نام های مشابه
مواد احياء کننده ادرار
نوع نمونه
ادرار رندوم ، مدفوع
حجم نمونه
ادرار رندوم : 20ml، مدفوع : 4gr
کمترین حجم نمونه
ادرار رندوم : 10ml، مدفوع : 2gr
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
2 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
2 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، لخته، يخ زده، ضد انعقاد نامناسب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
در رديابي فقدان آنزيم هاي حاشيه روده اي ، عمدتا سوکراز و لاکتاز ، ناشي از فقدان مادرزادي يا آسيب غير اختصاصي مخاط کاربرد دارد. کمک مي کند به افتراق اسهال اسموتيک از اسهال ترشحي انديکاسيون.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.