آزمایشات

نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري
نام های مشابه
FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown
نوع نمونه
پلاسماي سيتراته ، پلاسماي هپارينه
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
8 ساعت ، 4 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
8 ساعت ، 4 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
سانتريفوژ در 1500 دور در 15 دقيقه ، جلوگيري از تکرار
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
فيبرينوليز با واسطه پلاسمين صورت مي گيرد که لخته هاي فيبرين را به D-Dimer و محصولات تخريب فيبرين (FDP) تجزيه مي کند. D-Dimer يا FDP بخشي از از پانل هاي تست هاي درخواستي خواهند شد. از سطوح اين تست براي ارزيابي خطر عود ترومبوآمبولي وريدي استفاده مي شود.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.