آزمایشات

نام روش اندازه گیری
photometeric
نوع نمونه
سرم، پلاسماEDTA، پلاسماهپارینه، مایعات بدن، ادرار24ساعته یارندوم(ترجیحاً صبحگاهی)
حجم نمونه
ادرار 20 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.6 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار 10 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.3 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. - ماده نگهدارنده: 10 تا 15 گرم Boric acid
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک ولیپمیک
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز """