آزمایشات

نام روش اندازه گیری
photometeric
نام های مشابه
Calcium Total , Ca
نوع نمونه
سرم،مایعات بدن،ادراررندوم یا24ساعته
"رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها"
حجم نمونه
ادرار 10 میلی لیتر ، سایر نمونه ها 1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار 5 میلی لیتر ، سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
8 روز در دمای 8 -2 c˚ ، برای مدت طولانی تردر 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
گارو بسته نشود. از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. ماده نگهدارنده: 10 تا 15میلی لیتر Hcl 6 mol/L
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم، همولیز ، ایکتریک ،لیپمیک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا ،
اطلاعات بالینی
کلسیم توتال پلاسما سه جزء دارد:متصل به پروتئین(47%)،یونیزه(43%) و کمپلکس(10%).جزء متصل به پروتئین با تغییر غلظت پروتئین و PH در حال تغییر است.دو علت شایع هیپرکلسمی شامل هیپرپاراتیروئیدیسم و بدخیمی است.هیپرکلسمی هم چنین یکی از خصیصه های بیماری های گرانولوماتوز مانند سارکوئیدوز،بیماری خراش گربه و لنفوما می باشد که به دلیل افزایش سطح سرمی 25،1 دی هیدروکسی ویتامین D رخ می دهد.
کاربرد:
علل افزایش کلسیم:1-هیپرپاراتیروئیدیسم،2-کارسینومابا یا بدون متاستاز، 3-دهیدراتاسیون،4-بیماریهای گرانولوماتوزاز جمله سارکوئیدوز، 5-هیپرویتامینوزمزمن دی، 6-عدم تحرک به مدت طولانی، 7-سندرم شیر _قلیا، 8-هیپرکلسمی شیرخوارگی ایدیوپاتیک، 9-آندوکرین، 10-بیماری های کبدی پیشرفته مزمن، 11- باکتریمی، 12- تغذیه وریدی، 13- نارسایی کلیوی، 14- داروها شامل نمکهای کلسیمی،لیتیم،سایر دیورتیکها،استروژنها و داروهای ضداستروژن . علل کاهش کلسیم: 1-کاهش سطح آلبومین سرم، 2-افزایش سطح فسفر سرم، 3-کمبودومقاومت به ویتامین دی، 4-استئومالاسی، 5-بیماری سلیاک و سایر اختلالات سوء جذبی ، 6-اسیدوز توبولر کلیوی،7- پانکراتیت حاد،8- هیپومنیزی
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز